OHSAS 18001

Standard OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

Zaštita zdravlja na radu je namijenjena organizacijama koje su svjesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbjednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče povjerenje zainteresovanih strana uvjeravajući ih da je rukovodstvo opredjeljeno da ispunjava zahtjeve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim mjerama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na cijelu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.

Prednosti implementacije OHSAS 18001:

  • povrede na radnom mjestu svodi na minimum
  • pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posjetioca
  • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost
  • usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima
  • poboljšava opštu sliku kompanije
  • uliva povjerenje korisnicima/kupcima da postoji opredjeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati.