ISO 14001

ISO 14001 definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahtjeva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom.

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:

 • identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
 • poboljša odnos prema životnoj sredini,
 • implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbjedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.

Prednosti implementacije sistema zaštite životne sredine ISO 14001:

 • Smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu,
 • Smanjenje rizika od ekoloških katastrofa,
 • Povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije,
 • Poboljšani ugled i stvaranje povjerenja kod zajednice,
 • Pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,
 • Poboljšanje vašeg ugleda i ugleda vašeg klijenta,
 • Bolje korištenje energije i zaštita voda, pažljivo biranje sirovina i kontrolisanu reciklažu otpada, doprinosi smanjenju troškova i podiže vašu konkurentnost,
 • Poboljšava se kvalitet radnih mjesta i moral zaposlenih,
 • Otvaraju se nove mogućnosti zapošljavanja na tržištima gde je važna ekološka proizvodnja