Prvi u BIH: Proizvodnja alternativnog goriva

Alternativno gorivo koje se dobiva kroz preradu sortiranog dijela komunalnog otpada u centrima za upravljanje otpadom naziva se RDF – Refuse Derived Fuel (GIO – gorivo iz otpada). Da bi se klasificiralo kao RDF, gorivo mora biti obrađeno, homogeno i sastavom odgovarati određenim kriterijima kao što su vlažnost, kalorijska vrijednost, sadržaj pepela itd.

Prednost korištenja GIO/RDF kao alternativnog goriva

  1. Smanjuje se emisija stakleničkih plinova (CO2, CH4)
  2. Dobijaju se dodatne količine energije
  3. Smanjuje se udio korištenja neobnovljivih prirodnih resursa/fosilnih goriva u cementnoj industriji
  4. Smanjuje se količina otpada na deponijama
  5. Termičkim tretmanom se uništava sva organska jedinjenja
  6. Otvaraju se nove mogućnosti za razvoj lokalne ekonomije

Firma C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo je prva firma u BiH koja se bavi proizvodnjom alternativnog goriva RDF. Postrojenje za proizvodnju RDF nalazi se u Zenici a intenzivna proizvodnja je počela 2016. godine.

Za proizvodnju alternativnog goriva koriste se sljedeće vrste otpada:

  • Gume (korištene automobilske gume i gumeni otpad),
  • Čvrsti otpad (ambalažni otpad, otpad iz sortirnica, drveni otpad, krupni ostaci, tekstil, razne folije).

Alternatino gorivo se već koristi kao gorivo u cementarama u BiH.