Prvi u BIH: Proizvodnja alternativnog goriva

Alternativno gorivo koje se dobiva kroz preradu sortiranog dijela komunalnog otpada u centrima za upravljanje otpadom naziva se RDF – Refuse Derived Fuel (GIO – gorivo iz otpada). Da bi se klasificiralo kao RDF, gorivo mora biti obrađeno, homogeno i sastavom odgovarati određenim kriterijima kao što su vlažnost, kalorijska vrijednost, sadržaj pepela itd. Prednost korištenja

Pročitaj više


Željezničke šine na lokacijama Banja Luka i Doboj

Firma C.I.B.O.S. d.o.o. vrši prodaju željezničkih šina sljedećih dimenzija: cca 50% šina su dužine 18 metara, a ostatak 6-12 metara, ukupne tonaže cca 900 tona. Šine se nalaze na lokacijama Banja Luka i Doboj. Za sve informacije kontaktirati 033 580 270 ili 033 580 274 ili na mail: neida@cibosbh.ba

Pročitaj više