Prvi put u Tuzli i Živinicama kontejneri za elektro otpad

U sklopu projekta Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti, kojeg implementira ZEOS eko sistem d.o.o., a kroz program Challenge to Change sufinansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, od januara 2022. godine na ulicama Tuzle i Živinica, bit će postavljeni ulični kontejneri za odlaganje e-otpada. U narednom periodu tako je planirano postavljanje ukupno 17 uličnih kontejnera,

Pročitaj više


Početak kampanje Zelena stanica

Reciklirajte propisno svoj e-otpad, sakupite kupone i zamijenite ih za poklon U svrhu podizanja svijesti i informisanja šire javnosti o važnosti pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada, u daljem tekstu e-otpada, u periodu od 10.12.2020 – 31.01.2021. godine provodimo kampanju Zelena stanica. U pitanju je aktivnost informisanja šire javnosti o mjestima za pravilno odlaganje e-otpada,

Pročitaj više


Otvoreno prvo reciklažno dvorište za e-otpad u Kantonu Sarajevo

Sa početkom 2020. godine ZEOS eko-sistem je uspostavio 104 mjesta za preuzimanje e-otpada od toga je ukupno 32 ulična kontejnera, 107 komada Zelenog namještaja u trgovačkim centrima, 26 reciklažnih dvorišta kod sakupljača u 35 općina Federacije Bosne i Hercegovine, a sve ove lokacije o našoj infrastrukturi su dostupne putem naše web stranice www.zeos.ba. Za pravna

Pročitaj više


Prvi u BIH: Proizvodnja alternativnog goriva

Alternativno gorivo koje se dobiva kroz preradu sortiranog dijela komunalnog otpada u centrima za upravljanje otpadom naziva se RDF – Refuse Derived Fuel (GIO – gorivo iz otpada). Da bi se klasificiralo kao RDF, gorivo mora biti obrađeno, homogeno i sastavom odgovarati određenim kriterijima kao što su vlažnost, kalorijska vrijednost, sadržaj pepela itd. Prednost korištenja

Pročitaj više


Željezničke šine na lokacijama Banja Luka i Doboj

Firma C.I.B.O.S. d.o.o. vrši prodaju željezničkih šina sljedećih dimenzija: cca 50% šina su dužine 18 metara, a ostatak 6-12 metara, ukupne tonaže cca 900 tona. Šine se nalaze na lokacijama Banja Luka i Doboj. Za sve informacije kontaktirati 033 580 270 ili 033 580 274 ili na mail: neida@cibosbh.ba

Pročitaj više