Metalni otpad

Specificija EHRB
Opis vrste robe: Stari i novi čelični otpad, koji se prije svega sastoji od betonskog željeza i lakog čelika u šipkama, pripremljeno za šaržu. Može da bude sječen, sječen makazama ili baliran i ne smije da sadrži veće količine betona i drugog građevinskog materijala. Bez vidljivog bakra, kalaja, olova (i legura), mašinskih dijelova i šuta, da bi se postigle poželjne vrijednosti analize. Uporediti B) i C) u Opštim uslovima.

Dimenzije:
Max. 1,5×0,5×0,5 m
Nasipna težina (t/m³) 0,5
Udio u ulošku * < 1,5%

Specificija: EHRM
Opis vrste robe: Stari i novi dijelovi mašina i komponente, koji se ne prihvataju u ostalim vrstama, pripremljeno za šaržu. Može da sadrži komade livenog željeza (prije svega kućišta mehaničkih komponenti). Bez vidljivog bakra, kalaja, olova (i legura) i dijelova kao što su kućišta kugličnih ležajeva, prstena od bronze i drugih vrsta, takođe bez šuta, da bi se postigle poželjne vrijednosti analize. Uporediti B) i C) u Opštim uslovima.

Dimenzije:
Max. 1,5×0,5×0,5 m
Nasipna težina (t/m³) 0,6
Udio u ulošku * < 0,7%

* (1) Odgovara težini šuta, koji se ne vezuje za metalni otpad, a koji nakon istovara magnetom ostaje na dnu vozila

Specificija E3

Opis vrste robe: težak stari čelični otpad, pretežno deblji od 6mm, dimenzija ne većih od 1,5×0,5×0,5m, pripremljen za šaržu, može da sadrži cijevi i šuplje profile. Isključuje se otpad od auto-školjki i točkovi automobila. Bez betonskog željeza i lakog čelika u šipkama, bez vidljivog bakra, kalaja, olova (i legura), mašinskih dijelova i šuta, da bi se postigle poželjne vrijednosti analize. Uporediti B) i C) u Opštim uslovima.

Dimenzije:
Debljina ≥ 6mm
Dimenzije ≤1,5×0,5×0,5 m
Nsipna težina (t/m³) 0,6
Udio u ulošku * 1%

Specificija E1

Opis vrste robe: Lak stari čelični otpad, pretežno tanji od 6mm, dimenzija ne većih od 1,5×0,5×0,5m, pripremljen za šaržu. Ukoliko se traži veća težina uloška, preporučuje se ugovaranje maksimalne dimenzije od 1m. Može da sadrži točkove automobila, ali ne može da sadrži otpad od auto-školjki ni otpad od kućnih aparata. Bez betonskog željeza i lakog čelika u šipkama, bez vidljivog bakra, kalaja, olova (i legura), mašinskih dijelova i šuta, da bi se postigle poželjne vrijednosti analize. Uporediti B) i C) u Opštim uslovima.

Dimenzije:
Debljina < 6mm
Dimenzije ≤1,5×0,5×0,5 m
Nasipna težina (t/m³) 0,5
Udio u ulošku * < 1,5%

* (1) Odgovara težini šuta, koji se ne vezuje za metalni otpad, a koji nakon istovara magetom ostaje na dnu vozila