Obojeni metali

I kod obojenih metala se industrijska potražnja u sve većoj mjeri pokriva prerađenim materijalima. Ovaj sektor se bavi trgovinom i stručnom preradom obojenih metala. Jer kvalitetna prerada omogućava da se i obojeni metali mogu skoro neograničeno ponovo upotrijebiti. Težište je posebno stavljeno na aluminijum kao proizvod.
Mi otkupljujemo i prerađujemo:

  • Liveni aluminijum sa željezom
  • Aluminijumsko posuđe
  • Otpadni aluminijumski lim
  • Kompozitni aluminijumski otpad
  • Otpad od rebrastog aluminijuma

Ovaj materijal, pored ostalog, uslužno prerađujemo za poznatog kupca. Danas je prerada ali i trgovina obojenim metalima izazov, koji sebi svakog dana iznova postavljamo, kako bi u svakom trenutku udovoljili kvalitativnim zahtjevima naših kupaca za primarnim i sekundarnim proizvodima.

C.I.B.O.S. d.o.o. je osigurao stalno prisustvo na tržištu otpadnog bakra i otpada od legiranog bakra. Kod legiranih proizvoda kao što su mesing, bronza, crveni liv (strugotina, hladnjaci, armature itd.) vršimo otkup malih i velikih količina sa sadržajem bakra od 40–80%, kao i visoko kvalitetnog bakarnog otpada sa sadržajem bakra od 85-99% (žica, limovi, težak bakar itd.).Zahvaljujući dugoročnim ugovorima za isporuku otpadnog materijala sa našim velikim kupcima, možemo i našim dobavljačima garantovati otkup u kontinuitetu pod najpovoljnijim tržišnim uslovima, po trenutno važećim otkupnim cijenama ali i po fiksiranim cijenama baziranim na LME.

Nakon pažljivog sortiranja i prerade bakarnog otpada, našim kupcima isporučujemo bazične metale po fabričkim standardima za proizvodnju finalnih proizvoda.

C.I.B.O.S. d.o.o. je ujedno i kompanija za zbrinjavanje i plasman svih vrsta legiranog metalnog otpada. Težište je dato prokromskom metalnom otpadu, posebno legurama na bazi CrNi i CrNiMo.Nakon prijema, roba se pažljivo kontroliše i sortira, uz korišćenje odgovarajućih uređaja za analizu. Odgovarajući prerađivački i skladišni kapaciteti stoje na raspolaganju za tu vrstu robe, kako bi industriju čelika mogli optimalno snabdijevati u procesu proizvodnje novih proizvoda, u skladu sa njihovim zahtjevima