Adresa

Bosanski put 215

71 380 Ilijaš

Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 33 580 270

Fax

+387 33 580 279

Email

info@cibosbh.ba