Otvoreno prvo reciklažno dvorište za e-otpad u Kantonu Sarajevo

Sa početkom 2020. godine ZEOS eko-sistem je uspostavio 104 mjesta za preuzimanje e-otpada od toga je ukupno 32 ulična kontejnera, 107 komada Zelenog namještaja u trgovačkim centrima, 26 reciklažnih dvorišta kod sakupljača u 35 općina Federacije Bosne i Hercegovine, a sve ove lokacije o našoj infrastrukturi su dostupne putem naše web stranice www.zeos.ba. Za pravna

Pročitaj više