Proizvodi

C.I.B.O.S. d.o.o. je jedno od vodećih preduzeća za zbrinjavanje čeličnog i metalnog otpada, a ujedno spada i u vodeće ponuđače sekundarnih sirovina, metalnog otpada i metala. U oblasti metalnog i čeličnog otpada kao i u oblasti obojenih metala, vrši se prerada i plasman svih vrsta otpadnog materijala. Mi otkupljujemo otpadni materijal od fizičkih i pravnih lica i od javnih preduzeća, od rušenja i demontaža, nov metalni otpad iz proizvodnje, kao i iz ostalih procesa prerade i dorade.