Željezničke šine na lokacijama Banja Luka i Doboj

Firma C.I.B.O.S. d.o.o. vrši prodaju željezničkih šina sljedećih dimenzija:

  • cca 50% šina su dužine 18 metara, a ostatak 6-12 metara, ukupne tonaže cca 900 tona.
  • Šine se nalaze na lokacijama Banja Luka i Doboj.
  • Za sve informacije kontaktirati 033 580 270 ili 033 580 274 ili na mail: neida@cibosbh.ba