Standardi

Od 2012. Godine kompanije C.I.B.O.S. d.o.o. je bogatija za 3 standarda:

ISO 9001 – međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

ISO 14001 – definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahtjeva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom.

OHSAS 18001 – (Occupational Health & Safety Assessment Series) je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.